Algemene voorwaarden

Op al onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Een exemplaar van deze voorwaarden kan op onze locatie worden ingezien.